شماره تماس : 09177905692- 07136255909 - 07136233121

بازدید جناب دکتر صدیقی،کارشناس  محترم استاندارد ایزو ۹۰۰۱


: 2061

باتوجه به اهمیت استاندارد،دکتر صدیقی کارشناس و نماینده استاندارد ایزو۹۰۰۱ از مجموعه زاگرس بازدید کردند.گفتنی است مرکز توانبخشی و نگهداری زاگرس اولین مرکز دارای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در ایران میباشد