شماره تماس : 07136255909 - 09058100587

بازدید خدام حرم مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)


: 608

با توجه به میلاد امام رضا (ع) ،تنی چند از خدام و مسئولین حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین حرم شاه چراغ (ع) طی بازدیدی از سالمندان و مجموعه زاگرس،پرچم حرم مطهر ایشان را در بین عزیزان سالمند به نیت شفا پخش نمیوده و همچنین تبرکی هایی را به این عزیزان هدیه دادند.