شماره تماس : 09177905692- 07136255909 - 07136233121

رسیدگی منظم گروه زاگرس

خدمات پزشکی و مراقبتی از جمله ویزیت روزانه پزشک و خدمات تخصصی پرستاری ...

خدمات فیزیوتراپی

با افزایش سن و تحلیل سیستم عصبی اسکلتی عضلانی توانایی سالمندان کاهش می...

خدمات پزشک

در عصر تکنولوژی ما با استفاده از پزشکان حاضر در اروپا در پی افزایش سطح...

برنامه غذایی

تحت نظر کارشناس تغذیه جهت هر شخص که شامل پنج وعده، صبحانه، میان وعده، ...

امکانات رفاهی آسایشگاه

مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان زاگرس در شیراز واقع شده است فعالیت می...

خدمات درمانی و توانبخشی آسایشگاه زاگرس

ارائه خدمات درمانی و توانبخشی تحت مدیریت پزشک و مدیر درمانی مرکز به طو...

خدمات تفريحي و اختصاصي مرکز سالمندان

خدمات تفریحی در زمره فعالیتهایی است که نشاط و شادابی لازم برای ساکنین ...

1